Pytagoras kalkulator

Kalkulator for Pythagoras teorem – Kalkula.net

Kalkulator for Pythagoras teorem. Beregn sidelengdene eller arealet til en rettvinklet trekant ved å bruke Pythagoras teorem. Høyre trekant. Regne ut:.

Beregn sidelengdene eller arealet til en rettvinklet trekant ved å bruke Pythagoras teorem.

Pythagoras’ læresetning — nettbasert kalkulator, formel

Pythagoras’ læresetning — nettbasert kalkulator, formel

Pythagoras’ læresetning. c2 = a2 + b2 – altså: I en rettvinklet trekant er summen av kvadratene på katetene lik kvadratet på hypotenusen.

Pythagoras-kalkulator (Pythagoras Læresetning)

Pythagoras-kalkulator (Pythagoras Læresetning) · Fyll inn lengden på kvadratene (de korteste sidene, a og b) på trekanten, klikk “Løs”, og kalkulatoren regner ut …

Fyll inn lengden på kvadratene (de korteste sidene) på trekanten, klikk -Løs-, og kalkulatoren regner ut lengden på hypotenusen (den lengste siden).

Trekantløser – Kalkuler.com

Trekantløser

Denne triangelkalkulatoren hjelper deg å finne gradene av vinklene eller lengdene av sidene dersom du bare har noen av verdiene og lurer på de andre.

Denne triangelkalkulatoren hjelper deg å finne gradene av vinklene eller lengdene av sidene dersom du bare har noen av verdiene og lurer på de andre

Pythagoras calculator, calcula – Apper på Google Play

Med denne gratis kalkulatoren kan du enkelt få lengden på en av sidene til en rett trekant, fra de to andre sidene. Ved å bruke ligningene til Pythagoras …

Brukervennlig applikasjon for å utføre pythagorasiske beregninger.

Pytagoraskalkulator – YouTube

Pythagoras teorem kalkulator

Pythagoras teorem kalkulator online. … Pythagoras teorem. For høyre trekant: kvadratverdien hypotenusen (c) er lik summen av kvadratverdien av bein (a) og …

Pythagoras teorem kalkulator online.

Pythagoras teorem kalkulator – RT

Kalkulator for areal av trekant-, side og vinkel | MinKalkulator.net

Bruk denne kalkulatoren til å løse de ukjente vinklene, sidene og arealet for en trekant ved å oppgi tre kjente verdier.

Kalkulator for areal av trekant-, side og vinkel – MinKalkulator.net

Trekant kalkulator, kalkulator online, omformer

Trekant kalkulator beregne og finne: vinkler, sider, areal av alle typer en trekanter. Beregning: rettvinklet trekant, ensidig trekant, likesidet trekant og …

Beregn vinkler, sider og areal av en trekant

Keywords: pytagoras kalkulator, hypotenus kalkulator, pythagoras kalkulator