Derfor har datamaskinene overtatt det moderne verkstedet

For en hobbysnekker eller hobbymekaniker er verkstedet hjemme selvfølgelig fortsatt preget av ulike håndverktøy og høyst manuelle arbeidsoppgaver, men i moderne verksteder og produksjonsbedrifter overtar datamaskinene en alt større del av arbeidet. Selv hobbyfiksere kan dra nytte av en 3D-printer og andre høyteknologiske løsninger, men i industrien skjer dette på et helt annet nivå.

Fullintegrert produksjon ved bruk a CAM

Såkalt CAM, Computer Aided Manufacturing, står sentralt når det gjelder moderne produksjon. Dette begrepet brukes om systemer der selve designet av et produkt også er integrert med de ulike maskinene i produksjonen, slik at endringer i de digitale tekningene kan sendes direkte ut til den enkelte produksjonsmaskin. Det betyr at oppgaver som fresing, lasersveising eller sliping kan utføres på en helt nøyaktig måte, med grunnlag direkte i de digitale tegningene.

En slik tilnærming er ikke bare effektiv og tidsbesparende, den reduserer også risikoen for feil. Et velsmurt maskineri med fullintegrert produksjonsutstyr vil raskt kunne legges om til å produsere nye typer produkter, uten at det er nødvendig å utføre tidkrevende og vanskelig omprogrammering av hver enkelt maskin.

En positiv utvikling også for menneskene

Det er noen som er skeptiske til at datamaskiner og roboter overtar alt flere arbeidsoppgaver, ikke minst med tanke på at arbeidsplasser kan forsvinne. Når det gjelder industrimaskiner dreier det seg i stort om oppgaver som tradisjonelt har vært både tunge, gjentagende og i noen tilfeller direkte farlige. En maskin kan utføre den samme oppgaven, for eksempel fresing eller sliping, et ubegrenset antall ganger – uten å bli verken sliten eller ukonsentrert.

Det er selvfølgelig en fordel når det gjelder å levere kvalitet over tid, det bidrar også til å avlaste de som jobber i et verksted eller produksjonsbedrift. Det vil fortsatt finnes mange spennende oppgaver for mennesker i en slik virksomhet, så det er i grunn utelukkende positivt å fjerne noen av de oppgavene som en maskin gjør mye bedre.